Ensemble K2      speelt      Takemitsu, Mihajlovic, de Vries en Henze

dirigent      Paul Janse                                        Francien Schatborn      altviool

 

 

Programma:

 

Toru Takemitsu             -             Tree Line

ANA MIHAJLOVIC             -             Full Auto Shut-Off 

KLAAS DE VRIES -             Bewegingen (Mouvements)

 

en de NEDERLANDSE PREMIERE van:

 

HANS WERNER HENZE -             Music for Viola and 22 Players

 

 

 

Concerten:

           

UTRECHT

zaal                              -            Lutherse Kerk, Hamburgerstraat 9

datum                           -            Woensdag 27 november 2002

aanvang                       -            20.30 uur

toegang                       -            euro   8,=       (euro  6,= met korting)

                                               

AMSTERDAM

zaal                              -            Muziekcentrum De IJsbreker, Weesperzijde 23; reserveren 020 693 9093

datum                           -            Zondag 1 december 2002

aanvang                       -            16.30 uur

toegang                       -            euro   8,50      (euro  6,50 met korting)

 

MET DANK AAN:                   Het Fonds, Provincie Utrecht, Gemeente Amsterdam, Amsterdams Fonds v.d. Kunst, De IJsbreker

 

 

Ensemble K2

 

Het ensemble is gezichtsbepalend voor de muziek van de 20ste eeuw. Sinds Schönberg in 1906 zijn Kammersymphonie schreef schieten de composities voor solistische ensembles als paddestoelen uit de grond. En nagenoeg alle twintigste-eeuwse sleutelwerken zijn geschreven voor ensemble.

Sinds enkele decennia is er – in ieder geval in Nederland – een aantal professionele ensembles actief dat zich in dit veelzijdige repertoire heeft gespecialiseerd. Nieuwe muziek geldt als moeilijk en zwaar; ensemble K2 is nog steeds een eenling in de nieuwe-muziek-amateurwereld. Per jaar organiseert K2 twee korte, intensieve projecten, waaraan amateurs uit heel Nederland deelnemen.

 

Ensemble K2 is een ensemble voor hedendaagse kamermuziek. Artistiek leider en dirigent van het ensemble is Paul Janse. De musici zijn non-professionals uit heel Nederland. K2 begon haar bestaan in 1998 met het uitvoeren van de moeder alle ensemble stukken: de Kammersymphonie van Arnold Schönberg.

De bezetting is solistisch en variabel: strijkkwintet, solistische blazers, piano en slagwerk, eventueel aangevuld met andere instrumenten. Het repertoire is uitdagend, zowel voor de musici als voor de luisteraars.

 


Programma toelichting:

 

Aan de keuze van het stuk van Henze liggen twee redenen ten grondslag:

1. Dirigent Paul Janse heeft reeds eerder samengewerkt met de solist, altvioliste Francien Schatborn. Hij zegt hierover: “Ik heb samen met haar een van de altvioolconcerten van Hindemith gedaan bij het UBE (Utrechts Blazers Ensemble), een fantastische samenwerking die ik graag wil voortzetten”.

2. De keuze voor Henze ligt voor de hand omdat we ons komend voorjaar zullen werpen op Stimmen van Henze en we op deze manier kunnen kennismaken met zijn idioom.

Een derde reden werd pas later bekend. Hoewel het stuk door Henze al in 1969 is voltooid is het nog nooit in Nederland ten gehore gebracht. Ensemble K2 heeft de eer om van Music for Viola and 22 Players de Nederlandse Premiere te brengen.

 

Van Takemitsu speelden we eerder al het bijzondere Archipelago S. Dit maal willen we graag verder gaan met het verkennen van zijn oeuvre. Het is voor dirigent en ensemble een genot om de subtiele nuances en kleuren in de muziek van Takemitsu te realiseren. Het vergt een grote mate concentratie en “readiness”. Het werk van Takemitsu sluit prima aan bij Henze omdat beide componisten op een eclectische manier te werk gaan. Het zijn geen van beide dogmatici. Zo schuwen ze er beide niet voor om te werken met diatonisch (tonaal) materiaal. Ze zijn elk op hun eigen manier een verbinding tussen enerzijds het impressionisme (Takemitsu) en de Tweede Weense school (Henze) en de avant-garde van de tweede helft van de twintigste eeuw anderzijds.

 

Klaas de Vries combineert eigenlijk al deze invloeden. Zijn werk is streng en formeel en doet in die zin meer denken aan Webern en Stravinski. Maar anderszijds is het ook rijk aan kleuren en nuances. In die zin sluit het volledig aan bij het idioom van Takemitsu.

 

Full Auto Shut-Off werd gecomponeerd voor het Combustion Chamber project van de VPRO. De in Nederland woonachtige Ana Mihajlovic studeerde bij Louis Andriessen. De reden dat we dit stuk programmeren is eigenlijk simpel. Het is een heel goed stuk en past fantastisch bij de spelers van K2. Kortom een stuk waar spelers en maar zeker ook het publiek veel plezier aan zullen beleven. Op een meer serieuze noot valt nog in te brengen dat het aansluit bij het formele en hermetische van het werk van Klaas de Vries. Echter daar waar de Vries dit contrasteert met kleuren en subtiliteiten bevrijd Mihajlovic zich van het formele en conceptuele door het energieke en ritmische karakter van haar muziek.